Loading cart contents...
سبد خرید تسویه
مجموع:

Tag - دستگاه قالشویی

بهترین ماشین حمل فرش

در حمل انواع فرش از قالیشویی به منزل و بالعکس شاهد استفاده از پیکان وانت، نیسان و کامیونت ها می باشیم. در این مقاله برسی می کنیم که که کدام وسیله برای حمل قالی ها مناسب تر می باشد. پیکان وانت: به علت نداشتن شاسی و ضعیف بودن اتاق و همچنین نداشتن فضای کافی برای جایگزاری فرش ها گزینه مناسبی برای حمل فرش ها از کارخانه به منازل نمی باشد. کامیونت: اگرچه کامیونت ها گزینه مناسبی برای حمل فرش ها…