آبگیرهای بدون درب:

30% آبگیری بیشتر به علت جم هوای زیادی که وارد لوله می شود

30% زمان کمتر در آبگیری

عیب یابی راحت تر و سرویس در محل بدون نیاز به جا به جایی دستگاه به منظور ارسال به شرکت سازنده برای تعمیرات
صرفه جویی در زمان به خاطر عدم نیاز به باز و بست درب آبگیر در هر بار استفاده


بدون نیاز به گریس کاری

روان کاری هوشمند توسط پمپ روغن

هزینه پایین تر تعمیرات به خاطر امکان سرویس دستگاه در محل

آبگیرهای درب دار:

هزینه ساخت کمتر و در نتیجه قیمت مناسب تر

مناسب برای قالیشویی هایی که در مناطق مسکونی قرار دارند