خاک گیر دورانی

,

ابعاد دستگاه : 3*3*3
این دستگاه جز نسل اول دستگاه های خاک گیر می باشد در این نوع از خاک گیری فرش تا می خورد و مکانیزم آن بر اثر نیروی گرانش و سقوط آزاد فرش از فواصل استاندارد می باشد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “خاک گیر دورانی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *